Threading

KURSINFO LEGGES UT PÅ ET SENERE TIDSPUNKT